Monday, February 9, 2009

Boksitat

Om det å bruke et unødvendig ordrikt språk, spesifikt uttrykk som 'i forkant av' når man like gjerne kan si 'før'.

Men 'i forkant av budsjettbehandlingen' er bare pådynging for å skaffe taleren mer betenkningstid. Når man tenker så kleint at man må bruke slike ord, er det liten grunn til å tro at det hjelper med mer tid.

Per Egil Hegge, Heng ham ikke vent til jeg kommer
(Kagge Forlag, 2004)

No comments: